Home

แท็กซี่....มีแบรนด์

แนวคิดใหม่ที่นำมาเสนอ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่ทุกท่านคุ้นเคย ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว จนกระทั่งอาจจะถูกมองข้ามไป ซึ่งหากมีการเข้ามาวิเคราะห์ และดำเนินการจริงจังแล้ว คาดว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กับนักธุรกิจหลายท่านทีเดียว

ผมกำลังพูดถึงบริการเดินทางด้วย "แท็กซี่" จะพบว่า การใช้บริการแท็กซี่นั้น ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนัก และมักไม่เห็นความแตกต่างของคุณภาพบริการในแต่ละคันก่อนที่จะเรียกใช้ กว่าจะรู้ว่าบริการของแต่ละคันเป็นอย่างไร ก็มักจะทราบหลังจากที่เลือกใช้ไปแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ทันทีทันใด

การใช้บริการแท็กซี่จึงเป็นการเสี่ยงดวง ทายหัวทายก้อยกันเท่านั้น ทำให้ลูกค้าไม่ค่อยสะดวกใจกับการใช้บริการนัก โดยเฉพาะสุภาพสตรี ซึ่งน่าจะเป็นตลาดใหญ่ เนื่องจากไม่ชอบขับรถเอง และในหลายโอกาสอาจจะไม่สะดวกนักที่จะใช้บริการขนส่งมวลชน

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน มีแนวคิดทางด้านการสร้างแบรนด์ในสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความแตกต่างในคุณค่าของสินค้าและบริการ และสร้างความภักดีในตราสินค้า อันจะทำให้สามารถพัฒนาความเป็น "พรีเมียม" ให้เกิดขึ้น และนำไปกำหนดราคาที่สูงขึ้นต่อไปได้ ซึ่งแนวคิดนี้อาจเรียกว่า "ปั้นดินให้เป็นดาว"

คือการที่ธุรกิจทำสินค้าและบริการที่ทุกคนเคยมองว่า มีคุณลักษณะคล้ายคลึง ไม่แตกต่างกัน มาทำให้เกิดความแตกต่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และใช้ตราสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างในสายตาของลูกค้า เพื่อให้เกิดความตระหนักและภักดีในสินค้า และบริการมากขึ้น

ตัวอย่างของธุรกิจที่นำแนวคิดนี้ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จมาก เช่น สตาร์บัคส์ ที่เป็นธุรกิจเชนร้านกาแฟที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันมีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก รวมถึงไทย โดยที่ผ่านมา อเมริกันชนมีการดื่มกาแฟกันมากในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นกิจวัตรไปแล้ว โดยผู้บริโภคอเมริกันมองว่ากาแฟที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน รสชาติคล้ายคลึงกัน ไม่มีการสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของการทำร้านกาแฟ

แต่ผู้ให้กำเนิดสตาร์บัคส์มองว่า ตลาดผู้บริโภคกาแฟเป็นตลาดใหญ่มาก น่าจะสามารถสร้างโอกาสธุรกิจได้มาก จึงได้พยายามสร้างความแตกต่างในการบริโภคกาแฟให้เกิดขึ้น โดยใส่ "มูลค่าเพิ่ม" ลงไปในการบริโภคกาแฟ เพื่อให้ผู้บริโภคที่เคยมองว่ากาแฟเป็นแค่เครื่องดื่มพื้นๆ สามารถเล็งเห็นความเป็นเอกลักษณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้

ดังนั้น จึงมีการพัฒนาคุณภาพด้านรสชาติ กลิ่น การคั่วบด การชง รวมถึงการให้บริการเป็นเลิศ และการใส่ไลฟ์สไตล์เข้าไปในการบริโภคกาแฟด้วย พยายามทำให้ร้านกาแฟกลายเป็นสถานที่นัดพบที่มีระดับแหล่งที่สาม นอกจากบ้านและที่ทำงาน เพื่อให้กลายเป็นที่พบปะสังสรรค์พักผ่อน และที่ขาดไม่ได้ คือการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียม ที่สร้างความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์จากร้านกาแฟอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสูงมาก จากการสร้างสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกัน ให้เกิดความแตกต่างโดดเด่นขึ้นได้

หากมองธุรกิจของไทยเอง กรณีบริษัทดั๊บเบิ้ลเอในธุรกิจกระดาษถ่ายเอกสาร ก็นับว่าประสบความสำเร็จมากจากแนวคิดดังกล่าว คือมีการพัฒนาสินค้าที่ครั้งหนึ่ง คนมองว่าไม่มีความแตกต่างกันเท่าไร การเลือกซื้อขึ้นอยู่กับราคาที่ถูกกว่าเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการสร้างการรับรู้ใหม่ให้ผู้บริโภคแล้ว โดยพัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีคุณภาพที่ดีเป็นมาตรฐาน ไว้วางใจได้ในทุกชิ้น และสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นโดยใช้การตลาดที่เฉียบคม เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคจำแนกความแตกต่างของสินค้าของบริษัทกับสินค้าอื่นที่อยู่ในท้องตลาดได้ชัดเจน ทำให้ปัจจุบันสินค้าของดั๊บเบิ้ลเอ กลายเป็นผู้นำตลาดอย่างรวดเร็ว

ในกรณีของบริการแท็กซี่นั้น ก็มีความคล้ายคลึงกับหลายๆ กรณีข้างต้น เนื่องจากดูเหมือนจะเป็นบริการที่พื้นๆ มีความคล้ายคลึงกันมาก และลูกค้าไม่สามารถเล็งเห็นความแตกต่างชัดเจนได้ แต่จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญในการใช้บริการแท็กซี่ ประกอบด้วย ความไว้วางใจได้ และความปลอดภัย

ประเด็นนี้ ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงให้ความสำคัญมากทีเดียว เนื่องจากเกรงกลัวภัยที่อาจจะติดตามมาจากการใช้บริการ ถัดมาคือเรื่องบริการที่เป็นมิตรและสุภาพ ซึ่งก็นับว่าลูกค้าทั่วไปมุ่งเน้น นอกจากนี้ ในเรื่องของความสะดวกในการเรียกใช้บริการ และความสะอาดของรถก็เป็นสิ่งที่สำคัญ จะเห็นได้ว่าสามารถนำมาสร้างบริการแท็กซี่ ที่แตกต่างในสายตาของลูกค้า

หากบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่ ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่าง คงต้องเริ่มจากการกำหนดมาตรฐานของบริการ มีการฝึกอบรมพนักงานขับรถ จนถึงเรื่องเทคนิคให้บริการที่เป็นระบบ มารยาทและบุคลิกภาพ มีคู่มือในการให้บริการ มีการฝึกสอนภาษาต่างประเทศพื้นฐาน เพื่อสามารถให้บริการกับชาวต่างชาติในระดับหนึ่ง และมีการกำหนด สเปคมาตรฐานของตัวรถยนต์โดยสาร มีการกำหนดตารางในการดูแลรักษาตามสภาพที่แน่นอน เพื่อป้องกันปัญหาด้านบริการและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

พนักงานขับรถก็จะมีเครื่องแบบที่ใช้ในลักษณะเดียวกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นมาตรฐาน และมืออาชีพ มีการรักษาความสะอาดตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนดไว้ มีการประกันภัยให้ผู้โดยสาร รวมถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบรถยนต์โดยสารแต่ละคันได้ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจสูงขึ้นต่อผู้โดยสาร รวมถึงควรต้องมี call center ไว้ เพื่อสามารถเรียกใช้บริการได้ในเวลา และสถานที่ต่างๆ อย่างสะดวก

ในต่างประเทศแนวคิดลักษณะนี้ ก็ได้มีการนำไปใช้กันแพร่หลายเช่นกัน บริษัทแท็กซี่ก็มีหลายแห่ง แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกใช้บริการแท็กซี่ยี่ห้อใดที่ท่านคุ้นเคยและวางใจ ราคาก็อาจแตกต่างกันไป ตามคุณภาพและตำแหน่งทางการแข่งขันที่แต่ละแบรนด์วางไว้ได้ หวังว่าอีกไม่นาน จะได้เห็นแนวคิดเหล่านี้ถูกนำมาพัฒนาเป็นรูปธรรมในบ้านเรา

บทความมองมุมใหม่โดย : ผศ.ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Comments
เพิ่มความคิดเห็นใหม่ ค้นหา
การเขียนความคิดเห็น
ชื่อผู้ใช้:
อีเมล์:
 
เว็บไซต์:
หัวข้อ:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
กรุณาใส่อักษรที่ท่านเห็นในรูปภาพป้องกันสแปม.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."